فراموش کردن رمز عبور !

  هتلها و مراکز اقامتی

کاربرد سامانه پیام کوتاه kaviyansms.ir ویژه هتل ها و مراکز اقامتی و توریستی :

 • اطلاع رسانی به مشتریان درباره خدمات جدید؛
 • اطلاع رسانی به کارمندان بابت خدمات جدید و اخبار و هماهنگی جهت تغییر شیفت ها؛
 • ارسالمنو غذای هر وعده از طریق پیام کوتاه به مسافران ؛
 • سفارش غذا توسط مسافرین از طریق پیام کوتاه ؛
 • ارسال صورتحساب مسافر از طریق پیام کوتاه ؛
 • ارسال پیام کوتاهتبریک اعیاد و مناسبت ها ؛
 • اطلاع رسانی جشنواره ها و سمینارها ؛
 • ایجاد نظر سنجی و مسابقه با پیام کوتاه ؛
 • ایجاد روابط عمومی از طریق پیام کوتاه ؛
 • ارسال پیام کوتاهخوشامدگویی و سفر به خیر به مسافران ؛
 • اطلاع رسانی سریع جهت ارائه تخفیف به مناسبات مختلف به مسافران و مشتریان ثابت هتل ؛
 • پاسخگویی اتوماتیک جهت رزرو اتاق ها ؛
 • امکان ذخیره سازی شماره مشتریان و اطلاع رسانی به آنها در زمان مورد نیاز ؛
 • در پایان مدیریت هتل ها با استفاده از این ویژگی سامانه می توانند کیفیت خدمات خود را با ارسال پیامک قدردانی و تشکر پس از خارج شدن مسافر از هتل ، ارتقا دهند.
 • آنها همچنین می توانند در صورتی که مسافر وسیله ای را در هتل جاگذاشته باشد ، آن را با پیامک اطلاع دهند.
 • و ده ها قابلیت مفید دیگر در سامانه ارسال پیامک kaviyansms.ir